image banner
Giao Hương đẩy mạnh phong trào xây dựng "Làng văn hoá"
Xã Giao Hương (Giao Thuỷ) là địa bàn “vùng sâu, vùng xa”, ở xa trung tâm huyện, cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm qua, bằng việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng ủy, UBND xã đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới trong các tầng lớp nhân dân. Đời sống của người dân trong xã đã được cải thiện, diện mạo nông thôn từng bước được đổi thay.


Cổng làng văn hóa xóm 6

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” với những giải pháp đồng bộ; từ công tác tuyên truyền về các tiêu chí gia đình văn hoá, làng văn hoá đến việc huy động sức dân xây dựng các thiết chế văn hoá, xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao… Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào xây dựng “Làng văn hoá” của xã, các xóm đều thành lập Ban xây dựng hương ước với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, thông qua các buổi họp dân, từng điều quy định trong hương ước trên các lĩnh vực như: hiếu, hỷ, vệ sinh môi trường, khuyến học, khuyến tài, lễ hội đã được nhân dân đóng góp ý kiến cụ thể. Triển khai thực hiện hương ước, người dân các xóm đã đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” gắn với các mục tiêu: giảm nghèo, thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trong phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, về quyền và nghĩa vụ công dân, về phòng, chống bạo lực gia đình, tìm hiểu pháp luật… được đẩy mạnh qua các cuộc họp ở khu dân cư, qua các hội thi, hội diễn văn nghệ… Từ đó, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con hiếu nghĩa, cháu thảo hiền trong các xóm xuất hiện và ngày càng được nhân rộng. Ở các xóm, các quy định trong hương ước, quy ước nếp sống văn hóa được người dân tự giác thực hiện, tạo thành nền nếp trong cộng đồng. Trong nhiều năm nay, các đám cưới, đám tang không còn sử dụng thuốc lá, không tổ chức ăn uống linh đình. Cùng với việc hình thành những nếp sống đẹp, các xóm huy động sức dân xây dựng các thiết chế văn hóa. Đến nay, xã đã quy hoạch được trên 2.200m2 đất để xây dựng 14 NVH xóm. Cán bộ và nhân dân các xóm tích cực đóng góp kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị cho NVH. Hằng năm việc bình xét các danh hiệu “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” được tiến hành công khai, dân chủ nên chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Những năm qua, xã Giao Hương luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động văn hoá - văn nghệ TDTT ở cơ sở. Đến nay số người luyện tập thể thao thường xuyên toàn xã chiếm trên 20% dân số, 10% số gia đình thể thao. Nhiều CLB thể thao được thành lập như: CLB dưỡng sinh, CLB cầu lông, CLB bóng đá… thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập hằng ngày. Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các CLB như: CLB gia đình hạnh phúc; CLB phòng, chống tệ nạn xã hội; CLB nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các tổ, đội văn nghệ quần chúng… được thành lập, hoạt động sôi nổi. Tham gia sinh hoạt CLB, các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, tìm hiểu kiến thức pháp luật… góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong từng gia đình và cộng đồng, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Tiêu biểu là hoạt động của CLB thi đàn NCT gồm các thành viên Hội NCT của xã thường xuyên sinh hoạt với các chủ đề như: ATGT, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội… Đến nay, toàn xã có trên 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xóm 6 được công nhận danh hiệu “Làng văn hoá”.

Đội văn nghệ xã Giao Hương tham gia biểu diễn chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, xã Giao Hương nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Làng văn hoá”, “Gia đình văn hóa”. Tiếp tục đầu tư xây dựng, khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB văn nghệ, TDTT, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 323
  • Tất cả: 59760