image banner
XÃ GIAO HƯƠNG

A- THÔNG TIN CHUNG:

ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIAO HƯƠNG

ĐỊA CHỈ: XÃ GIAO HƯƠNG, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Số điện thoại: 

Email: giaohuong.gty@namdinh.gov.vn

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỞNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

 
Đồng chí: Trần Văn Chẩn

Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1973

Chức vụ: HUV, Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0945367609
 
 
Đồng chí: Trần Xuân Rinh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1964

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978581342


Đồng chí: Vũ Ngọc Long

Ngày, tháng, năm sinh:  26/01/1970

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại:

 
 
Đồng chí: Bùi Văn Quỳnh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1974

Chức vụ: UV BTV Đảng Ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0974366289

 
 
Đồng chí: Trần Văn Hựu

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1973

Chức vụ: ĐUV - Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ Chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0915570267

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ NHÂN DÂN

 
Đ/c Phạm Văn Mão
Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1964
Chức vụ: ĐUV - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã
Trình độ chuyên môn : Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0913096569
 
Đ/c Bùi Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1955
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0987616034
 

Đ/c Nguyễn Văn Tuyên
Ngày, tháng, năm sinh: 14/7/1986
Chức vụ: ĐUV - Bí thư BCH Đoàn xã
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng
Trình độ lý luân chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0976192689
 
Đ/c Ngô Văn Đoài
Ngày, tháng, năm sinh:  06/4/1972
Chức vụ: ĐUV - Chủ tịch Hội Nông dân xã
Trình độ chuyên môn :Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0987616001
 

   

Đ/c: Đỗ Thị Hường
Ngày, tháng, năm sinh: 31/3/1983
Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã
Trình độ chuyên môn : Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0977275996
 


 
# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

 

Đ/c Trần Quốc Khánh
Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1980
Chức vụ: ĐUV - Chỉ huy trưởng QS xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0384265883
 

Đ/c Trần Văn Chình
Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1984
Chức vụ: ĐUV - Công chức Văn phòng HĐND - UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0972924456
 
Đ/c Đỗ Thế Duy
Ngày, tháng năm sinh: 07/9/1986
Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoai: 0984870228
  Đ/c Nguyễn Thị Chiêm
Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1987
Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0972467169
 

Đ/c Nguyễn Văn Quân
Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1972
Chức vụ: ĐUV - Công chức Tài chính kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0989748153

  Đ/c Vũ Văn Khanh
Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1984
Chức vụ: Công chức Địa chính - Môi trường
Trình độ chuyên môn : Đại hoc
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0988410009

  Đ/c Trần Văn Tình
Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1968
Chức vụ: Công chức Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0388470945
 

Đ/c Nguyễn Quang Thắng
Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1981
Chức vụ: ĐUV - Công chức Văn hóa, TT TDTT, kiêm Phó CHT QS xã
Trình độ chuyên môn : Đại học
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Số điện thoại: 0913631784

Đ/c Trần Thị Bích Ngọc 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/07/1990

Chức vụ: CC VH LĐTB&XH

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0358991638

 


# CÔNG AN XÃ

Đ/c: Nguyễn Quốc Anh
Ngày, tháng, năm sinh:1991
Cấp bậc: Đại úy
Chức vụ: Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại: 0326661111

Đ/c Phùng Văn Thành
Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1979
Cấp bậc: Đại úy
Chức vụ: Công an TT xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Số điện thoại: 0916073504

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 294
  • Tất cả: 59731